"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЧИРПАН" ЕООД

Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Управление на проекта и упражняване на строителен надзор като Косултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга) при извършван

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-07-09 16:48:40
№ 20180709khUQ15167

Описание:

Оценка на състоянието на изпълненото строителство и на доставеното технологично оборудване; Изготвяне на документации за обществени поръчки по реда на ЗОП за изпълнение на дейностите по проекта; Строителен надзор по време на строителството; Изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК (Червена книга), Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите на инвестиционни проекти, изготвени при условията на чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, Координатор по безопасност и здраве; Контрол върху кадастралното заснемане на строежа, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение по чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР; Изготвяне на Окончателен доклад и Технически паспорт за строежа; Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на строежа и по отстраняване на дефекти в Срока за съобщаване на дефекти и в гаранционните сроковена строежа.


Документи
55422018091607_Решение.pdf
56532018091607_Обавление.pdf
57162018091607_Документация.pdf
57472018091607_Приложение № 1 Технически спецификации.pdf
04012018091707_Приложение № 2 Проект на договор.pdf
07012018091707_Приложение № 3 -Образци.docx
07412018091707_Образец № 2 ESPD-BG1.doc
08232018091707_espd-request (1).zip
02022018311807_Разяснение.pdf
01142018100109_Protokol_05695-2018-0001.pdf
59052018242309_СЪОБЩЕНИЕ.pdf
39062018040810_Protokol_05695-2018-0001-1.pdf
39212018040810_Doklad_05695-2018-0001.pdf
39362018040810_Решение.pdf

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки